På BabyDan strävar vi efter att skapa hållbara produkter som kan bli Cradle to Cradle Certified®

Vi anser nämligen att säkerhet bara kan vara meningsfullt om vi också tar ansvar för den miljö som barnen växer upp i och den värld de ska ärva i framtiden.

Som tillverkare har vi ett särskilt ansvar för att garantera en ansvarsfull produktion.
Vi måste förvalta våra resurser med omsorg. Vi måste minska vår miljöpåverkan. Vi måste främja och stödja social rättvisa.

Vi låter kraven från Cradle to Cradle Certified® vägledande oss i vårt dagliga arbete. Vi använder dem som en måttstock att mäta oss mot i processen att göra våra produkter mer hållbara varje dag.

Hittills har vi uppnått
Cradle to Cradle Certified®-certifieringar för:

Alla BabyDans säkerhetsgrindar i metall och trä

Hela BabyDans sortiment av säkerhetsgrindar i metall och/eller trä har uppnått Cradle to Cradle Certified® Bronze.

Det gör BabyDan till den första – och fortfarande den enda – tillverkaren av Cradle to Cradle Certified® säkerhetsgrindar.

Se alla våra säkerhetsgrindar här

Förpackningarna till våra små säkerhetsprodukter för att barnsäkra hemmet

Förpackningar kan normalt bestå av upp till 25 % lim, färg och andra kemikalier som inte går att återvinna.

Men alla förpackningar för våra små säkerhetsprodukter för hemmet är Cradle to Cradle Certified® Silver, 100 % biologiskt nedbrytbara, återvinningsbara och utan skadliga ämnen.

Se alla våra säkerhetsprodukter till hemmet här

Vad betyder Cradle to Cradle Certified®?

Cradle to Cradle Certified Products Program är idag världens mest ambitiösa och tillämpbara standard för att designa och tillverka produkter på ett sätt som möjliggör en rättvis och hållbar framtid.

Certifieringen är din garanti för att produkterna är säkra, cirkulära och producerade på ett ansvarsfullt sätt.

Till skillnad från andra certifieringar som tenderar att fokusera på en enda hållbarhetsaspekt, utvärderar Cradle to Cradle Certified alla aspekter inom produktdesign och tillverkning genom att utvärdera produktens prestanda i fem olika kategorier.

Cradle to Cradle Certified® gör det möjligt för företag att:

  1. Prioritera åtgärder inom fem kritiska hållbarhetsaspekter (materialhälsa, hur cirkulär produkten är, ren luft och klimatskydd, vatten- och markförvaltning samt social rättvisa).
  2. Att införa handlingsplaner för förändringar, från produktinnovation till verksamhet.
  3. Förändra affärsmodeller, system och samarbetet i hela värdekedjan.
  4. Verifiera resultat på olika hållbarhetsområden och mäta framsteg.
  5. Att leda branschens omställning mot en säker, cirkulär och rättvis framtid.

Cradle to Cradle Certified är en oberoende produktcertifiering som utfärdas av Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Företagen måste samarbeta med ett oberoende revisionsorgan för att bedöma och verifiera en produkts prestanda inom alla Cradle to Cradle Certified-kategorier. Cradle to Cradle Certified-certifieringen måste förnyas vartannat år.


Hur arbetar BabyDan med dessa fem kritiska områden?

Material health

Att utvärdera och granska kemikalier och material i produkter spelar en viktig roll i BabyDans arbete med hållbar utveckling för att skydda människors hälsa och miljön.

För att kunna garantera säkra arbetsförhållanden använder våra målerianläggningar "gröna kemikalier" som är dokumenterat ofarliga.

BabyDan säkerhetsgrindar tillverkas i enlighet med bestämmelserna i REACH, är PVC-fria och pulverlackerade med avgasade plastmaterial som inte kan absorberas av människor. Det innebär att ditt barn inte utsätts för farliga kemikalier när det sätter munnen mot metallen.

Product circularity

Att optimera material för att stödja återanvändning, inklusive cirkulära inköp och cirkulär design, är en viktig del av vad hållbarhet innebär för oss. 

Vi övervakar noggrant vår förbrukning av vatten, el och råvaror och återvinner så mycket som möjligt. Vi har bestämda rutiner för hantering av plast där vi sorterar alla material och använder överflödig plast från vår produktion för gjutning.

Vi har byggt och integrerat ett slutet vattenkretslopp. Allt vatten vi använder i vår produktion renas och återanvänds upprepade gånger. Varje droppe räknas. 

Clean air & climate protection

BabyDan strävar mot att hela tiden optimera produkttillverkningen för att minimera vår påverkan på luftkvaliteten, stödja förnybara energilösningar och säkerställa en positiv balans av klimatpåverkande växthusgaser. 

Skogen är planetens lungor. Träden filtrerar luften vi andas och vattnet vi dricker. Vi vet att vi behöver en värld rik på skogar för att kunna bekämpa klimatförändringarna och därför tillverkas våra säkerhetsgrindar av trä som kommer från FSC-certifierade skogar.

Elen vi använder i produktionen hos BabyDan är CO2-neutral el från danska vindkraftverk. Vi optimerar våra processer för att minska energiförbrukningen både direkt och indirekt.

För att stödja infrastrukturen för elbilar har BabyDan installerat laddare så att anställda och gäster enkelt och smidigt kan ladda sina bilar.

Water & soil stewardship

Vi optimerar vår produkttillverkningen för att skydda vattenområden och ekosystem och säkerställer att människor och andra organismer har tillgång till rent vatten och hälsosam mark.

Vi önskar att vara med och lösa det mest utbredda problemet som påverkar vår havsmiljö. För att se till att ingen plast hamnar i miljön har vi installerat filter på våra avlopp och arbetar systematiskt för att förhindra plastföroreningar.

BabyDan är en aktiv medlem av Operation Clean Sweep för att säkerställa att plastavfall återvinns och att ingen plast från vår produktion hamnar i ekosystemen. Utöver det stöder vi Plastic Change. Miljöorganisationen gör en stor insats för att bryta den ökande mängden plastavfall.

80 procent av alla landlevande arter lever i skogar och mer än en miljard människor är beroende av skogarna för sin försörjning. För att skydda naturen och jorden är BabyDans säkerhetsgrind i trä FSC-certifierad. Detta garanterar spårbarhet och bidrar till att skydda skogarna för framtida generationer. 

Social fairness

Att optimera produkttillverkningen för att respektera mänskliga rättigheter och tillämpa rättvis och jämlik affärspraxis är vårt sätt att säkerställa social rättvisa.

BabyDan säkerhetsgrind av trä är FSC-certifierad. FSC-certifieringen är också en garanti för att de människor som arbetar i skogarna garanteras anständiga arbetsvillkor och rättvisa löner.

BabyDan granskas och godkänns av SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) och stöder alla våra samarbetspartners i leveranskedjan i att uppfylla våra höga krav på miljöområdet och säkra arbetsförhållanden. 

Läs mer om Cradle to Cradle Certified

Cradle to Cradle Certified® är ett registrerat varumärke som tillhör Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Om du vill veta mer om Cradle to Cradle® kan du besöka www.c2ccertified.org


Men Cradle to Cradle Certified är inte den enda certifiering vi har uppnått.

Allt arbete vi lägger ner på att skapa hållbara produkter genom att säkerställa ansvarsfull produktion är inte bara begränsat till kraven i Cradle to Cradle Certified.
Vi har anslutit oss till många andra certifieringsprogram för att säkerställa att vi alltid uppfyller en lång rad ambitiösa mål för hållbar och ansvarsfull produktion.

Detta innebär att vi också har erhållit följande certifieringar:

Alla våra säkerhetsgrindar i trä är 100 % FSC®-certifierade (FSC-C130052)

När du köper en FSC-märkt säkerhetsgrind innebär det att du bidrar till att säkerställa goda villkor för alla parter i processen från skog till säkerhetsgrind.

Med andra ord hjälper du till att djurlivet skyddas och att inte fler träd avverkas än vad skogen klarar av.

Samtidigt säkerställs att alla som arbetar med att fälla, transportera och producera träet garanteras en anständig lön och goda arbetsvillkor.

Läs mer här

Alla våra madrasser och lakan är Oeko-Tex certifierade

BabyDans sortiment av madrasser och lakan riktar sig främst till barn mellan 0-3 år och därför måste vi på BabyDan säkerställa att våra produkter är 100 procent säkra för våra kunder.

Därför är alla BabyDans madrasser och lakan Oeko-Tex-certifierade.

Oeko-Tex är ett världsledande registrerat varumärke som fungerar som en garanti för dig som konsument att en produkt inte innehåller ämnen som är skadliga för människors hälsa eller miljön.

Läs mer här

BabyDan är certifierad enligt ISO 14001

Certifieringen är ett bevis på att BabyDan som företag har tillräckligt med resurser för att minska sitt ekologiska fotavtryck och att vi uppfyller våra miljömässiga åtaganden.

Det innebär att BabyDan tar miljömålen på största allvar, att vi minimerar vårt ekologiska fotavtryck samt minskar föroreningar, avfall och oönskade utsläpp till miljön.

ISO 14001 är den främsta internationella standarden för miljöledningssystem.

Läs mer här

BabyDan är SMETA-reviderad

BabyDan granskas av SMETA när det gäller socialt ansvar och etisk affärspraxis.

SMETA arbetar mot korruption och tvångsarbete och ställer ett antal krav på företaget. Det är din garanti för att både vi och våra leverantörer arbetar för jämlikhet, frihet, hälsa och rättigheter för alla anställda. Som konsument kan du inte bara lita på våra produkter utan också på sättet de har tillverkats.

Läs mer här

Alla våra förpackningar är certifierade av Der Grüne Punkt

Märkningen "Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH" är en av världens mest kända miljömärkningar.

Detta innebär att tillverkare eller distributörer av produkter med förpackningar tar ansvar för bortskaffandet av de tomma förpackningarna och att förpackningarna kan bortskaffas på ett hållbart sätt.

Detta gäller för alla våra förpackningar. De är alla märkta med "Der Grüne Punkt". Titta efter logotypen på förpackningen.

Läs mer här

keyboard_arrow_up