Så väljer du säkerhetsgrind

Få ro i sinnet med en säkerhetsgrind

En säkerhetsgrind är en riktigt bra hjälp till att göra hemmet säkert för ditt barn när han eller hon börjar krypa och gå. Med en grind kan du nämligen barnsäkra trappan, olika rum, den kaminen och ytterdörren genom att avskärma barnet från de områdena.

Om du har ett eller flera av de ovannämnda områdena i hemmet är det viktigt att du monterar en säkerhetsgrind. Och det kan du faktiskt inte göra för tidigt! Innan du vet ordet av det börjar ditt barn att röra sig runt i hemmet på egen hand och då kan det gå fort. Även om du bara släpper uppmärksamheten en sekund kan din lilla krutdurk ha hunnit att ta ett snedsteg. Ju snabbare ju väljer att barnsäkra ditt hem desto bättre.

Här får du en guide till hur du väljer rätt säkerhetsgrind.

1. Hur ska säkerhetsgrinden monteras?

Det allra första du ska tänka på är var du vill ha din säkerhetsgrind. Var i hemmet löper man störst risk att barnet kan komma till skada? Finns det behov att avskärma ett rum och använda en säkerhetsgrind framför en dörr? Har ni en kamin eller trappa? Eller ska säkerhetsgrinden användas som en rumsavdelare så att köket blir en barnfri zon när de vuxna inte finns i närheten? Vill du bara använda säkerhetsgrinden på en fast plats eller ska grinden vara flexibel så att du kan flytta runt på det?

Det finns en skillnad mellan säkerhetsgrindarna som ska monteras i en dörröppning, högst upp i trappan, längst ner i trappan, runt om en öppen spis eller genom ett rum. Våra säkerhetsgrindar är nämligen tillverkade speciellt för olika monteringssätt, så att du kan uppnå största möjliga säkerhet till ditt barn. Därför är det viktigt att du väljer en säkerhetsgrind som passar den öppning som du vill avskärma ditt barn från.

I produktöversikten på vår webbshop har vi delat in våra grindar i säkerhetsgrindar till dörrsäkerhetsgrindar till balkongdörr och kaminsäkerhetsgrindar längst ner i trappan och säkerhetsgrindar högst upp i trappan.

Se alla säkerhetsgrindar

Vad är en säkerhetsgrind

Med en säkerhetsgrind kan du avskärma ditt barn från områden där du befarar att en olycka kan ske. Säkerhetsgrinden kan förhindra barnet från att falla ned för trappan, bränna sig på kaminen eller komma in i rum som inte är avsedda för små människor.

Alla BabyDans säkerhetsgrindar har en dörr som är lätt att öppna för vuxna, men omöjlig att öppna för barn.

Se alla grindar

2. Glöm inte att mäta!

När du har valt var säkerhetsgrinden ska monteras ska du mäta öppningen (det vi kallar ”öppningsmåttet”) som säkerhetsgrinden ska täcka. Då kan du vara helt säker på att du hittar en säkerhetsgrind som passar. Det ser också till att du kan montera det korrekt så att det passar så bra som möjligt för ditt barn.

Om du vill ha en säkerhetsgrind i en dörr ska du mäta avståndet mellan dörrkarmarna. De allra flesta säkerhetsgrindar ska monteras på insidan av dörrkarmen. En del säkerhetsgrindar kan också monteras på yttersidan. Det gäller BabyDan EBBA, BabyDan ALMA, BabyDan Guard Me, BabyDan FlexiFit, BabyDan ELIN och alla BabyDan OLAF och BabyDan Flex.

Om du vill montera en säkerhetsgrind runt en kamin ska du mäta en bra bit från spisen.

Mer exakt ska du montera säkerhetsgrinden minst 75 cm från en kamin och minst 90 cm från en öppen spis. Då kan du vara säker på att ditt barn håller sig på ett säkert avstånd och inte kan komma för nära elden.

När du monterar grinden på rätt avstånd från kaminen eller spisen förhindrar du också att grinden blir för varm att vidröra.

Öppningsmått – vad betyder det? 

När du tittar på säkerhetsgrindar i vår webbshop kan du använda måtten ”Minsta öppningsmått” och ”Största öppningsmått”. De två måtten betyder att säkerhetsgrinden ska monteras i en öppning som är inom de två måtten. Du kan se en säkerhetsgrinds öppningsmått på dess produktsida under ”Specifikationer”. Det minsta öppningsmåttet är den längd som dörröppningen, gången eller trappan minst ska ha för att grinden ska passa. Det största öppningsmåttet är den längd som dörröppningen, gången eller trappan störst kan ha för att grinden ska passa.

Till exempel kan du se att minsta öppningsmått för BabyDan Premier, vit, är 73,5 cm och största öppningsmått är 79,6 cm. Det innebär att om du gärna vill använda BabyDan Premier i en dörr måste bredden på dörröppningen vara mellan 73,5 och 79,6 cm.

3. Vilken sorts säkerhetsgrind?

När du har övervägt var i hemmet säkerhetsgrinden ska monteras kan du överväga vilken typ av säkerhetsgrind du vill ha.

Det har betydelse för hur det ska monteras. På BabyDan skiljer vi mellan två typer av säkerhetsgrindar: väggmonterade säkerhetsgrindar och tryckmonterade säkerhetsgrindar.

Väggmonterad säkerhetsgrind 

En väggmonterad säkerhetsgrind ska monteras med skruvar i väggarna eller dörrkarmen.

Vi rekommenderar att du alltid väljer en väggmonterad säkerhetsgrind om den ska monteras högst upp i trappan. Det anser vi vara det säkraste valet även om tryckmonterade säkerhetsgrindar också är godkända för användning högst upp i trappan.

Var uppmärksam på om du har golvlister eller höga paneler som kan ha betydelse för om du kan montera en väggmonterad säkerhetsgrind.

Om du vill montera en säkerhetsgrind runt om en kamin eller en öppen spis ska du använda en av våra BabyDan OLAF eller BabyDan Flex-grindar som alla är väggmonterade. De finns i många olika längder så att du kan hitta ett som passar just din kamin eller spis.

Vill du kunna flytta din väggmonterade säkerhetsgrind? Inga problem! Du kan köpa till extra väggbeslag och montera dem på de ställen där du vill använda säkerhetsgrinden. Då kan du enkelt klicka av grinden från det ena paret väggbeslag och klicka på den på det andra.

Om du exempelvis gärna vill använda säkerhetsgrinden både i hemmet och i sommarstugan kan du montera väggbeslag på båda platserna och ta med dig grinden dit du behöver den. Glöm dock inte att öppningsmåtten måste vara lika stora där du vill använda din grind.

 

Tryckmonterad säkerhetsgrind 

Om du inte vill borra bör du välja en tryckmonterad säkerhetsgrind då den sitter uppspänd mellan väggarna – utan skruvar och utan att efterlämna märken på väggar eller dörrkarmar. Var uppmärksam på om du har golvlister eller höga paneler som kan ha betydelse för om du kan montera en väggmonterad säkerhetsgrind.

För att vara säker på att du har monterat en tryckmonterad säkerhetsgrind rätt har de flesta av BabyDans tryckmonterade grindar en inbyggd säkerhetsindikator. Det är en liten röd plastpinne som är synlig om grinden inte sitter rätt. Indikatorn sitter mellan handtaget och själva grinden. Om du har monterat grinden och fortfarande kan se den röda indikatorn mellan handtaget och själva grinden behöver du spänna åt det mer. Du kan också använda säkerhetsindikatorn då och då för att se efter om grinden fortfarande sitter hårt nog.

Följande av våra tryckmonterade säkerhetsgrindar har inte en säkerhetsindikator:

När du monterar en av dessa säkerhetsgrindar ska du använda andra metoder för att undersöka om du har monterat det korrekt.

Om du har en BabyDan SlimFit eller en BabyDan LISE säkerhetsgrind får det maximalt finnas 1 mm mellan wallcup och spindel.

Har du en BabyDan Perfect Close eller en BabyDan ANNE säkerhetsgrind får det maximalt vara 1 mm mellan handtag och grind.

När du monterar en BabyDan DesignerGate säkerhetsgrind ska du använda en så kallad hängvåg och en vanlig tryckindikator längst ner. På så sätt kan du mäta om grinden är monterad med korrekt press. Om indikatorn visar att trycket är mellan 4-5 har du monterat det korrekt.

Oavsett vilken metod du använder för att se om din tryckmonterade säkerhetsgrind är korrekt monterad är det viktigt att du kontrollerar den regelbundet. Då kan du vara säker på att säkerhetsgrinden ser efter ditt barn.

Om du exempelvis vill ha en säkerhetsgrind som du kan flytta runt på är en tryckmonterad säkerhetsgrind det självklara valet.

Den här typen av grind är mycket mer flexibel och kan enkelt och snabbt flyttas precis så många gånger som du behöver. Då kan du exempelvis ta med den till sommarstugan, till mor- eller farföräldrarna eller något helt annat.

Kan man förlänga och förkorta en säkerhetsgrind?

Ja, en del säkerhetsgrindar kan förlängas eller förkortas. Det kan vara riktigt smart om man exempelvis flyttar till ett nytt hem eller gärna vill flytta och använda grinden i olika hem med olika öppningsmått.

En del av säkerhetsgrindarna kan täcka mycket olika öppningsmått. Det gäller typiskt för väggmonterade säkerhetsgrindar. Alla BabyDan Flex och BabyDan OLAF säkerhetsgrindar kan exempelvis förlängas i oändlighet med sektioner. Du kan köpa grindarna i olika längder och köpa till extra sektioner.

Andra grindar kan i standardutgåvan användas till ett begränsat öppningsmått. Det är typiskt för tryckmonterade säkerhetsgrindar. De kan förlängas med BabyDan Extend A Gate förlängningar och förkorta med BabyDan Reduce A Gate-kitet. En del grindar kan köpas i ett paket med ett bestämt antal förlängningar och du kan också köpa till separata förlängningar. Om du vill förkorta en säkerhetsgrind ska du köpa till Reduce A Gate-kitet separat.

Varför är en säkerhetsgrind viktigt?

En säkerhetsgrind kan förhindra ditt barn att komma till skada genom att falla ner för trappan, bränna sig på kaminen eller komma in i ett rum där det finns saker som barn kan skada sig på.

Därför är det viktigt att du använder en säkerhetsgrind så snart ditt barn börjar krypa.


Säkerhetsstandarder för säkerhetsgrind

4. Vilken design?

Säkerhetsgrindens design har ingen betydelse för hur säkert det är. Designen är däremot en faktor som kan vara viktig för hemmets inredning.

De flesta av BabyDans säkerhetsgrindar är gjorda i metall, men det finns också några gjorda i trä. Vi har också två vikbara säkerhetsgrindar, BabyDan ALMA och BabyDan Guard Me, som är gjorda av paneler i plast. Valet av material har ingen betydelse för hur säker grinden är – säkerhetsgrindarna i trä är precis lika säkra som säkerhetsgrindarna i metall. Det är mer en smaksak.

Det samma gäller för färgen på säkerhetsgrindarna i metall. De flesta av våra grindar finns i svart och vitt medan några grindar också finns i silver. Grindarna i trä kan också ha olika färger allt efter vilket slags trä de är gjorda av Du kan typiskt välja mellan körsbärsträ och bokträ.

5. Montering av säkerhetsgrinden

Det er enormt viktigt att du monterar din säkerhetsgrind enligt anvisningen. Annars uppfyller grinden inte säkerhetsstandarden och det finns risk för att det kan uppstå en potentiellt farlig situation.

När säkerhetsgrindarna testas av oss på BabyDan och av externa testinstitut testas de för att barn inte kan klämma armar, huvud och ben. Om du inte monterar din säkerhetsgrind korrekt kan det betyda att ditt barn kan klämmas och skadar sig.

För att göra det så enkelt som möjligt för dig att montera säkerhetsgrinden korrekt har vi utvecklat appen Onbox som visar steg-för-steg-videor som guidar dig igenom monteringen.

Läs mer om Onbox

Olika hem och familjer kräver olika lösningar

Alla familjer och hem är olika och därför gör vi många olika säkerhetsgrindar på BabyDan som passar till olika platser i hemmet, i olika utföranden och olika material. Det är viktigt att du får en säkerhetsgrind som passar just dina behov så att du får de bästa förutsättningarna att ta hand om ditt barn.

Oavsett vilken säkerhetsgrind du väljer kan du vara säker på att den inte innehåller några hälsofarliga ämnen. Alla BabyDan säkerhetsgrindar är faktiskt så säkra att ditt barn till och med kan suga på dem utan att få i sig kemikalier eller andra oönskade ämnen i kroppen.

keyboard_arrow_up