Våra gröna produkter

Vi har gjort det enkelt för dig att hitta våra gröna produkter. Leta bara efter blad-ikonen!

 

Säkerhetsprodukter                    Säkerhetsgrindar

Vi arbetar hela tiden med att göra våra produkter mer hållbara. Med vad betyder det egentligen? Det är svårt att hitta en enkel definition för hållbarhet då en produkt kan vara hållbar på många olika sätt. För oss är begreppet ”grön produkt” något som gäller alla produkter som uppfyller minst en av följande hållbarhetsaspekter:

Nedbrytbar förpackning

Vår nya serie säkerhetsprodukter är förpackade i Cradle to Cradle-certifierade kartonger. Cradle to Cradle är världens strängaste miljöcertifiering och ser till att vi framställer produkter under så miljövänliga förhållanden som möjligt och helt utan några former av skadliga kemikalier eller tungmetaller. Det innebär att hela emballaget, bruksanvisningar och produktkataloger är 100 % återvunnet och 100 % nedbrytbart. Allt kan komposteras för att bli biologisk näring i jorden. Återvinning genom vanlig avfallshantering är likadant då allt, även lim och trycksvärta är återvinningsbart. Förpackningarnas kartong och papper är FSC-certifierade och främjar därför hållbart skogsbruk och värnar om ekosystemen.
 

Lär dig mer om Cradle to Cradle här

 

Producerat i Danmark

Många av vår produkter produceras i vår egen produktion i Låsby. Plastdelarna till grindarna och flera av våra små säkerhetsprodukter produceras i vår plastgjutningsverksamhet BD Plast. Därmed undviker vi långa transporter som skadar klimatet genom koldioxidutsläpp och luftföroreningar som förstör vår hälsa och för kvävekänsliga områden i naturen. Produktion i Danmark är också en del av vår ambition att bli så självförsörjande som möjligt. Det är en del av utgångspunkterna för att kunna skapa en miljövänlig produktion. BabyDan har implementerat miljöledningssystemet ISO 14001 och är certifierat av Intertek. Vi arbetar därmed aktivt med att reducera avfallsgenerering och utsläpp i miljön samt att säkra ordentliga arbetsförhållanden genomgående i hela verksamheten. Dessutom är BabyDan granskad av SMETA i förhållande till socialt ansvar och etiskt företagande. SMETA förhindrar korruption och tvångsarbete och ställer flera krav på företaget. Vi ser till att både vi och våra leverantörer arbetar för jämlikhet, frihet, hälsa och rättigheter för medarbetarna. Som konsument kan du inte bara lita på våra produkter utan också på sättet de har tillverkats.

Läs mer om BD plast

Biobaserat material

Våra hörnskydd är gjorda av 100 % biobaserat material. Detta reducerar användningen av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser. BabyDans hörnskydd är certifierade med miljömärkningen TÜV Austria. Märkningen är din garanti för att andelen biobaserat material är testat och att produktens hållbarhet därmed är dokumenterad. Det är vår ambition att använda hållbara material i form av återvunnen, biobaserad eller återanvänd plast i allt fler produkter i vårt produktsortiment.

Se våra hörnskydd 

 

FSC-certifiering

Vi använder endast FSC-certifierat trä till våra säkerhetsgrindar i trä samt FSC-certifierat papper till våra tryckta produktkataloger, bruksanvisningar samt till förpackningarna i vår nya serie säkerhetsprodukter. Det innebär att träet kommer från en FSC-skog där det endast fälls så många träd som skogen kan reproducera. Både djurliv, växtlighet och människor som arbetar i FSC-skogar skyddas väl. Därmed bidrar till att världens skogar står kvar till dina barns barn. 
 

Läs mer om FSC här

 

Inga farliga kemikalier

Alla material och kemikalier som används i våra produkter uppfyller kraven i REACH-direktivet. REACH är världens strängaste kemikalielagstiftning och reglerar hur kemikalier i hela EU produceras och används. Våra produkter är fria från PVC, bisfenol A och ftalater. Därför kan du alltid vara säker på att BabyDans säkerhetsprodukter inte innehåller hormonstörande och cancerframkallande ämnen. För oss är det självklart, men det är det dessvärre inte för alla, särskilt inte utanför EU:s gränser.
 

Läs mer om våra miljöcertifieringar

 

 

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.

BabyDan & hållbarhet

keyboard_arrow_up