Miljöpolitik

BabyDan strävar aktivt efter att skapa mer balans i det fotavtryck som vårt företag gör eller bidrar till att sätta på miljöområdet. Vi strävar efter att sköta vår del av värdekedjan, där vi har direkt ansvar och kontroll, med största möjliga omtanke om miljön. Vår ISO14001:2015-certifiering spelar en stor roll för vår hållbara utveckling. Därigenom fokuserar vi på minskad resursanvändning och säkra arbetsförhållanden samt att undvika att använda skadliga kemikalier i våra produkter. Vi vill utveckla vårt produktsortiment kontinuerligt och få allt mer miljövänlig profil. Vi förpliktar oss att följa gällande lagar och regler samt relevanta miljökrav från kunden och kontinuerligt förbättra miljöstyrningssystemet.

Värderingar som avspeglar verksamheten:

  • Uppfinningsrikedom
  • Trygghet
  • Ansvar

Därför vill BabyDan:

  • Öka återanvändningen av det avfall som vår produktion genererar.
  • Minimera vår energiförbrukning per tillverkat exemplar.
  • Upprätthålla en god arbetsmiljö och förbättra denna löpande.
  • Sträva efter att uppfylla de miljömedvetna kundernas behov genom att tillverka miljöcertifierade tredjepartsprodukter samt att ställa högre krav på förpackningsmaterialet till egenproducerade varor.

Följa gällande lagstiftning och andra bestämmelser som vi är skyldiga att följa.

Tillverkning i svetsat och lackerat stål inbegriper processer med hög energiförbrukning. Vi arbetar därför systematiskt med mål 12 bland FN:s globala mål (Hållbar konsumtion och produktion). Dessutom arbetar vi med mål 7 (Hållbar energi) i och med att vi främjar användning av CO2-neutral energi. Vidare arbetar vi med mål 14 (Hav och marina resurser), där vi fokuseras på att förhindra att plast kommer ut i ekosystemet. Våra miljömål hör ihop med vårt arbete för de globala målen.

Miljöpolitik är ramen för att definiera och arbeta för miljömål.

keyboard_arrow_up