Säkerhetsstandarder

Säkerhet är det viktigaste

Vad är en säkerhetsstandard och vad betyder det att en produkt uppfyller den? Få svaret och en överblick över vilka säkerhetsstandarder våra produkter lever upp till.

Alla våra produkter har ett syfte: att skapa säkra och trygga ramar för ditt barn i hemmet och på utflykten. Därför är det enormt viktigt för oss på BabyDan att våra produkter lever upp till de strängaste säkerhetsstandarderna för att säkerställa att produkterna är de säkraste valen för dig och ditt barn.

För att göra det enklare för dig att förstå alla säkerhetsstandarder har vi samlat alla i en överblick nedan. Du kan till exempel lära dig mer om vad det egentligen betyder att din säkerhetsgrind uppfyller EN 1930:2011.

Vad är en säkerhetsstandard?

En säkerhetsstandard är en dokumentation på att en produkt är godkänd av ett testinstitut. På BabyDan använder vi europeiska, amerikanska och brittiska standarder då vi menar att de är de strängaste och därmed bästa. När en produkt är godkänd vet du att produkten är testad på alla tänkbara sätt så att det kan klara vardagens utmaningar

BabyDan Testcenter

Lista över säkerhetsstandarder

Här nedan står en lista över vilka säkerhetsstandarder som våra produkter uppfyller. Tryck på en produkt så rullas texten ut nedanför den.

Var uppmärksam på att listan endast täcker våra egna BabyDan-produkter. Du kan också hitta säkerhetsstandarden för varje produkt på produktsidorna.

Alla våra BabyDan säkerhetsgrindar och Scandinavian Pet Design hundgrindar uppfyller säkerhetsstandarderna EN 1930:2000, EN 1930:2011 och EN 71 som är de strängaste och senaste europeiska standarderna.

För att en säkerhetsgrind och hundgrind ska uppfylla säkerhetsstandard ska det genomgå en lång rad tester. De testas för om ett barn kan få huvud, höfter, ben eller på annat sätt komma igenom spjälorna på säkerhetsgrinden och riskera att fastna i det.

Man testar också för om fingrarna kan komma i kläm. Grinden testas på samma sätt för om kläder, napphållare och liknande kan fastna i den. Det kan nämligen utgöra en kvävningsrisk.

Säkerhetsgrinden blir självklart också utsatt för ett styrketest där man testar om det håller för att ett barn springer med full fart in i det. Det ska grinden hålla för utan att det välter eller flyttar sig.

Vid styrketestet kontrollerar man också om smådelar kan lossna från grinden om barnet rycker i det eller knuffar till det. Det ska grinden klara oavsett hur mycket och hur hårt man rycker i det. 

Det ska ha en höjd så att barnet inte når att klättra över det. Det testas också för om barnet kan få fotfäste på det.

För att uppfylla säkerhetsstandarden ska säkerhetsgrinden också uppfylla en låg rad krav för materialet det är tillverkat av. Kraven och testerna finns under säkerhetsstandarden EN 71.

Barn stoppar allt i munnen och därför testas också säkerhetsgrinden för tungmetaller och andra hälsofarliga ämnen. Ditt barn ska nämligen kunna suga på grinden utan att få oönskade kemikalier i sig.

Vi testar alla våra säkerhetsgrindar i vårt eget BabyDan Testcenter. Om du vill veta mer om hur vi testar grindarna kan du klicka på knappen nedan och lära dig mer om BabyDan Testcenter.

BabyDan Testcenter

 

Alla våra vikbara BabyDan-badkar uppfyller säkerhetsstandarden EN 17072 som är den strängaste och senaste europeiska standarden för babybadkar.

Våra badkar uppfyller säkerhetsstandarden eftersom de har testats för allt som ett badkar kan utsättas för vid användning.

De testas för att huvudet inte ska kunna sitta fast någonstans på eller i badkaret. Inget på kroppen ska kunna fastna någonstans. Det finns inga smådelar som barnet kan sätta i halsen och kvävas på.

Alla badkar är också testade för om de kan glida, tippa eller välta med vatten i om man knuffar till dem. Badkaret är också testat för om det tippar när man häller vatten i.

Det är också testat för om det går sönder eller tappar delar om det tappas i golvet. Våra badkar är vikbara och därför testas de så att de endast kan vikas ihop eller fällas ut av vuxna.

De testas också för att badkaret inte kan vikas ihop av sig själv och om det håller formen under press. Det testas bland annat genom att ett tungt stålklot lyfts upp i en särskild höjd över badkaret och släpps ner i det 10 gånger.

På så sätt är man säker på att badkaret håller formen och inte går i sönder. Det ska hålla för att ett barn hoppar i det.

Badkaren testas också för om de kan hålla höga temperaturer och om de håller för snabba temperaturskiftningar utan att påverkas. Det testas genom att skålla badkaren.

Liksom alla andra säkerhetsstandarder innehåller denna standard också ett test av det kemiska innehållet. På så sätt kan du vara säker på att badkaren inte innehåller några hälsofarliga ämnen eller farliga kemikalier.

Alla våra BabyDan badstöd och pallar uppfyller säkerhetsstandarden EN 17022:2018 som är den strängaste och senaste europeiska standarden för badhjälpmedel.

Våra badstöd och pallar uppfyller säkerhetsstandarden eftersom de har genomgått en lång rad tester för allt det som de ska klara av när de används.

De testas för att fingrar eller andra kroppsdelar inte fastna någonstans. Det finns inga smådelar som barnet kan sätta i halsen och kvävas på. Vattenståndet ska inte få badstödet att välta.

Det testas också för om de är stabila på en plan och jämn yta i ett babybadkar eller på golvet. Det viktigaste är att badstödet och pallen är stabil och sitter fast ordentligt på underlaget så att barnet inte kan rubba det.

Både badstöd och pallar får inte heller gunga på något sätt. Badstöden och pallarna testas också för om det går sönder eller tappar delar om det tappas i golvet.

Liksom alla andra säkerhetsstandarder testar denna standard också produkternas kemiska innehåll och material. På så sätt kan du vara säker på att badstöden och pallarna inte innehåller några hälsofarliga ämnen eller farliga kemikalier.

 

De strängaste och senaste brittiska säkerhetsstandarderna för sängräcken är säkerhetsstandard BS 7972:2001+A1:2009. Den gäller för sängräcken som sätta på en vuxensäng så att barnet inte trillar ut.

Säkerhetsstandarden innebär att man testar sängräckets textil genom att undersöka hur eld sprider sig i textilen. Sängräcket är också testat för om fingrar eller andra kroppsdelar kan fastna när det är monterat.

De delar som används för att montera sängräcket på sängen testas också för om de är vassa och på något sätt kan skada eller fastna i fingrar.

Sängräcket testas för om den kan fällas ihop av sig själv och då testar man låsmekanismen. Samtidigt testar man också för om barn kan knuffa ner den om de rullar in i den eller knuffar till den på något annat sätt.

Den testas också för om den kan fällas upp och ner ordentligt samt om den kan lutas. Det får inte finnas något mellanrum mellan sängräcket och sängen så att barn kan krypa under det.

Säkerhetsstandarden testar också produkternas kemiska innehåll och material. På så sätt kan du vara säker på att sängräcket inte innehåller några hälsofarliga ämnen eller farliga kemikalier.

Vår Manhattan komplett halvhög säng by BabyDan uppfyller den strängaste och senaste europeiska säkerhetsstandarden EN 747-1:2012+A1:2015.

Säkerhetsstandarden testar våningssängens säkerhetsstyrka och hållbarhet så att du kan vara säker på att den håller för allt den utsätts för i vardagen.

Våningssängen testas för om barnet kan fastna eller ramla ut mellan sängens sängräcken. Barnet ska inte kunna rulla ut ur sängen och sängen ska inte heller kunna välta på något sätt.

Benen ska vara starka nog och generellt är sängen särskilt testad för sin stabilitet. Det ställs också krav på att stegen är stabil och inte kan välta. Det får inte heller finnas något som barnet kan hänga fast sig i om han eller hon ramlar. Det ska också vara ett säkert avstånd till golvet.

Säkerhetsstandarden testar också sängens kemi och material för att se till att den inte innehåller några former av hälsofarliga ämnen eller oönskade kemikalier.

BabyDans våningssäng uppfyller säkerhetsstandarden.

 

Alla BabyDan-skötbord uppfyller säkerhetsstandarden EN 12221-1 + A1:2013 som är den strängaste och senaste europeiska standarden för skötbord.

Säkerhetsstandarden testar skötbordets styrka och stabilitet genom att simulera situationen från vardagen. Om skötbordet har ett smalt liggmått testas det med 11 kilo och ofta lite till. Om skötbordet har ett brett liggmått testas det med 15 kilo och ofta lite till.

Oavsett liggmåttets storlek testas det på alla ställen, även längst ut i kanterna. Om skötbordet går att fälla ihop testar man också om skötbordet håller för att bordet fälls ner utan att gå sönder.

När det är låst testar man om skötbordet håller för ett tryck på 20 kilo. Här undersöker man om det sitter ordentligt fast i väggen. Hopfällbara skötbord testas alltså både när det är utfällt och hopfällt.

När skötbordets styrka har testats, testar man också för om små delar kan ramla av när man pressar ner de med tung vikt. Om det finns små komponenter testar man att dra i dem för att se om ett barn kan dra av dem från skötbordet.

Oavsett om skötbordet kan fällas ihop eller inte testar man för om barnet kan klämmas eller fastna.

Liksom alla andra säkerhetsstandarder testar denna standard också produkternas kemiska innehåll och material. På så sätt kan du vara säker på att skötbordet inte innehåller några hälsofarliga ämnen eller farliga kemikalier.

Vi har också bra erbjudanden på några av våra BabyDan-skötbord, bland annat Sofie skötbord by BabyDan och Sofie vägghängt skötbord by BabyDan.

Shoppa skötbord

 

 

De strängaste och senaste europeiska säkerhetsstandarderna för spjälskydd är säkerhetsstandard BS 16780:2018.

Säkerhetsstandarden testar spjälskyddet för om fingrar och andra lemmar kan fastna. Om det finns snören på spjälskyddet testas de också för om de är långa nog att de kan lindas kring barnets hals.

Sömmarna i spjälskyddet testas för om ett barn kan få in ett finger under den och fastna med fingret. Det kan vara farligt om fingret sitter så hårt att blodtillförseln stryps åt. Spjälskyddet testas självklart också för kvävningsrisk.

Alla textilier, bland dem också spjälskydd, testas för hur eld sprider sig i dem. Liksom alla andra säkerhetsstandarder testar denna standard också produktens material för att se till att det inte innehåller några former av farliga och hälsofarliga ämnen.

De strängaste och senaste europeiska säkerhetsstandarderna för resesängar är säkerhetsstandard EN 716-1:2017+ AC 2019. Vår Weekendsäng by BabyDan uppfyller denna standard.

För att en resesäng ska uppfylla säkerhetsstandarden ska den klara en lång rad tester. Den testas bland annat för om ett barn kan klämma fingrar eller andra kroppsdelar i den. Resesängens sidor är typiskt gjorda av textil och därför testas de för hur eld sprider sig i dem.

Låsmekanismen i resesängen får inte användas av barn då de inte få öppna och stänga resesängen. Låsmekanismen ska också klara ett styrketest och fortfarande fungera efter att sängen har pressats till sitt yttersta. Styrketestet innehåller också ett test av själva resesängen som ska hålla för att ett barn hoppar runt i den.

Säkerhetsstandarden innebär också ett test av att resesängen automatiskt låser sig när den är helt utfälld. På så sätt kan du vara säker på att den inte plötsligt fälls ihop.

Resesängen testas också för om barnet kan få fotfäste i sängen och på det sättet klättra ut ur den. Fotfästet är definierat som det ögonblick då barnets fot är i kontakt med material som barnet kan stå på.

Liksom alla andra säkerhetsstandarder testar denna standard också produkternas kemiska innehåll och material. Då vet du att resesängen är helt fri från hälsofarliga material. Kom ihåg att aldrig använda två madrasser på en gång i resesängen.

Shoppa weekendsäng by BabyDan

 

Den strängaste och senaste europeiska och danska säkerhetsstandarden för spjälsängar och vaggor är säkerhetsstandarden SS/EN 1130:2019.

Vaggor uppfyller standarden när de har genomfört en lång rad tester. Testerna undersöker om vaggorna håller för allt man kan föreställa sig att de utsätts för när de används.

En vagga testas för om fingrar kan komma i kläm. Man utför också ett styrketest där tunga vikter kastas in i vaggans spjälor för att se att de inte gå av. Styrketestet undersöker också vaggan genom att pressa en tung vikt i sidan på den och slunga runt den för att testa om den håller för det och om den välter. Det ska simulera att en barn kastar sig runt i vaggan.

Vaggan testas också för om den har en höjd som gör att ett barn inte själv kan ta sig ut ur den. Om vaggan har justerbar höjd får ett barn inte ändra höjden på den. Det är också viktigt att understryka att det inte får ligga två madrasser i vaggan på samma gång.

Oavsett vilken vagga det är får madrassmåttet maximalt vara 3 cm från vaggans kant och till madrassen. Det är ett av kraven i säkerhetsstandarden då det ser till att barnet inte kan få ner huvud, händer, armar eller något annat i mellanrummet eller under madrassen.

Liksom alla andra säkerhetsstandarder innehåller denna standard också ett test av det kemiska innehållet. Därför kan du vara helt säker på att när en vagga uppfyller säkerhetsstandarden så innehåller den inga hälsofarliga ämnen.

De strängaste och senaste europeiska och danska säkerhetsstandarderna för barnstolar är säkerhetsstandarderna EN 14988 och SS/EN 14988:2017.

Alla BabyDans barnstolar, Danstol by BabyDan och Angel Feast by BabyDan uppfyller standarderna då de har genomgått en lång rad säkerhetstester.

Testerna undersöker om barnstolarna håller för allt man kan föreställa sig att de utsätts för när de används. Man testar bland annat selen som undersöks på alla sätt.

Själva stolen testas också på alla möjliga sätt med olika styrketest. Våra Danstolar testas med ett tryck på 100 kilo, vilket är långt över standarden för sådana tester.

Ett annat styrketest utförs med ett föremål som påminner om en hammare. Den är tillverkad av stål och väger 6,4 kilo. Hammaren slås hårt mot stolen från tre olika vinklar och med hög styrka. De tre riktningar räcker stolens ryggstöd, uppe på kanten, på stolens sidor och framsidan.

På så sätt blir barnstolen testad för om den håller för lite av varje. Den testas också för om den välter eller tippar när man knuffar till den eller drar i den. När den har klarat styrketestet, testar man också för om den går i sönder eller tappar delar om den välter.

Liksom alla andra säkerhetsstandarder innehåller denna standard också ett test av det kemiska innehållet. Det säkerställer att barnstolen är helt fri från hälsofarliga ämnen och andra oönskade kemikalier.
 

Shoppa barnstolar

 

De strängaste och senaste brittiska säkerhetsstandarderna för juniorsängar är säkerhetsstandard BS 8509:2008+A1:2011.

När en juniorsäng uppfyller säkerhetsstandarden har den genomfört en lång rad säkerhetstest. Den testas bland annat för om ett barn kan klämma fingrar eller andra kroppsdelar i den. Den testas också för om kläder kan fastna i hörnor och kanter.

Juniorsängen ska också genomföra ett styrketest som testar sängen så att den håller för att barn hopar runt i den. Sängen testas också för madrassmåttet.

Det får maximalt vara 3 cm från sängkanten och till madrassen. Det är ett av kraven i säkerhetsstandarden då det ser till att barnet inte kan få ner huvud, händer, armar eller något annat i mellanrummet eller under madrassen.

Liksom alla andra säkerhetsstandarder testar denna standard också produkternas kemiska innehåll och material. Därför kan du vara helt säker på att juniorsängen är helt fri från hälsofarliga material. Kom ihåg att aldrig använda två madrasser på en gång i juniorsängen.

De strängaste och senaste europeiska säkerhetsstandarderna för madrasser är säkerhetsstandard EN 16890:2017. För att en madrass ska uppfylla säkerhetsstandarden ska den genomföra en massa säkerhetstest. Den testas för om det finns sömmar eller annat som kan viras runt barnets hals eller lemmar.

Madrassen ska också vara tillverkad på ett sätt att barnet alltid kan få luft via näsa och mun. Det får inte heller finnas några vassa kanter som barnet kan skära sig på, som exempelvis en märkesetikett.

Om madrassen har ett blixtlås ska den inte kunna öppnas av barn. Barnet ska inte kunna öppna madrassen och komma åt stoppningen i den. Madrassen testas också för hur eld sprider sig i den.

Madrasser till spjälsängar och vaggor testas på hela liggmåttet för om barnets huvud sjunker ner för mycket i madrassen. Det är viktigt att barnet alltid kan få luft när han eller hon vänder på sig.

Det är också viktigt att komma ihåg att det aldrig får finnas mer än en madrass i en säng. Det beror på att barnets huvud alltid sjunker ner lite i madrassen men att förhållandena förändras när det flera madrasser ligger på varandra och då finns det ingen garanti för att barnets huvud inte sjunker ner för mycket i madrassen. Därför är säkerhetsstandarden uteslutande baserad på att det endast finns en madrass i sängen.

Liksom alla andra säkerhetsstandarder testar denna standard också produkternas kemiska innehåll och material. Du kan vara helt trygg med madrasser som uppfyller säkerhetsstandarden då de har testat helt fritt från hälsofarliga material.

De strängaste och senaste europeiska säkerhetsstandarderna för lekhagar är säkerhetsstandard EN 12227:2010. Alla våra BabyDan lekhagar uppfyller standarden.

För att en lekhage ska uppfylla säkerhetsstandarden ska den genomföra en massa säkerhetstest. Den testas för om det finns krokar eller annat som kläder och fingrar kan fastna eller klämmas i.

Den får heller inte ge vika när man knuffar till den. Lekhagen ska också genomgå ett hårt styrketest där den pressas från alla sidor. Dess styrka testas vid att man hamrar på toppen för att se om den ger vika eller välter.

Man slungar också tunga vikter in i spjälorna för att undersöka om de påverkas, faller av eller går sönder. Oavsett vad får lekhagen inte ge vika när den utsätts för tyngd. Det ställs därmed mycket höga stabilitetskrav på lekhagen.

Liksom alla andra säkerhetsstandarder testar denna standard också produkternas kemiska innehåll och material. Du kan vara helt trygg med lekhagar som uppfyller säkerhetsstandarden för att de har testat helt fritt från hälsofarliga material.

Shoppa lekhagar

 

De strängaste och senaste europeiska säkerhetsstandarderna för barnvagnsselar är säkerhetsstandard EN13210:2004. Det är också en säkerhetsstandard som utvecklats av Dansk Varefakta Nævn som är standard DVN 5219.

Våra två barnvagnsselar, Lux-selen by BabyDan och Daycare selen by BabyDan barnvagnsselar uppfyller båda standarder.

För att en barnvagnssele ska uppfylla säkerhetsstandarderna ska den genomgå en lång rad stränga säkerhetstester. Den testas för om det finns något som kroppen kan fastna i.

Viktigast av allt är att barnet under inga omständigheter ska kunna komma ut ur eller falla ut ur barnvagnsselen. Därför genomgår säkerhetsstandarderna ett mycket våldsamt styrketest där karbinhakarna testas med tunga vikter.

Man spänner fast tunga vikter vid karbinhakarna och låter vikterna falla till marken. Selen ska hålla utan att gå sönder. Vikterna har en mycket större styrka än ett barn har, så du kan vara helt säker på att selen håller ditt barn på plats i barnvagnen.

Barnet ska inte heller kunna öppna selen och det testas också med ett styrketest. Barnets huvud ska inte kunna tas ut från selen oavsett hur stor kraft ligger bakom.

Alla säkerhetsstandarder testar också produktens material och kemi – dessa två standarder är inget undantag. Du kan vara helt trygg med barnvagnsselar som uppfyller säkerhetsstandarden för att de har testat helt fritt från hälsofarliga material.

De strängaste och senaste europeiska säkerhetsstandarderna för babysitters är säkerhetsstandard EN12790:2009. Babysitters som uppfyller denna standard har genomgått de strängaste säkerhetstesterna som finns för att leva upp till standarden.

Man har bland annat testat babysitterns sele. Själva stolen genomgår ett styrketest för att se till att stolen inte kan välta eller glida. Vid styrketestet gungar och knuffar man till babysitter från olika vinklar med olika styrkor. Du kan vara helt säker på att babysittern kan hålla för allt som den utsätts för i vardagen.

Säkerhetsstandarden innehåller också ett tipptest så att man vet att den inte kan välta. Babysitterns låsmekanism får inte användas av ett barn.

Liksom alla andra säkerhetsstandarder innehåller denna standard också ett test av det kemiska innehållet. Det säkerställer att babysittern är helt fri från hälsofarliga ämnen och andra oönskade kemikalier.

Oeko-Tex Standard 100 är en av världens mest kända och strikta standarder för textilier. När en vara är Oeko-Tex-certifierad innebär det att den är testad för hälsofarliga ämnen och att den är ekologisk.

Om en textil har den här märkningen kan du vara helt säker på att inga delar av textilen innehåller skadliga ämnen. Större delen av våra textilier är Oeko-Tex Standard 100-certifierade. Det gäller exempelvis våra BabyDan badhanddukar och ponchos.

Shoppa badhandduk och badponcho

 

Vad är en säkerhetsstandard?

En säkerhetsstandard är en dokumentation på att en produkt är godkänd av ett testinstitut. På BabyDan använder vi europeiska, amerikanska och brittiska standarder då vi menar att de är de strängaste och därmed bästa.

När en produkt är godkänd vet du att produkten är testad på alla tänkbara sätt så att det kan klara vardagens utmaningar. För att en produkt ska godkännas måste den klara en hel del säkerhetstester som simulerar det som produkten kan utsättas för i vardagen.

Vi vet att barn drar, biter och knuffar till sakerna och det ska våra produkter självklart hålla för – oavsett hur starkt barnet är och vad du och barnet kan hitta på att utsätta produkten för.

BabyDan är medlem i olika urval som tar fram säkerhetsstandarderna. På så sätt är BabyDan med och utvecklar och diskuterar säkerhetsstandarderna till vårt produktsortiment på europeisk nivå. Du kan läsa mer om vårt medlemskap och våra olika säkerhetstester av våra produkter under BabyDan Testcenter.
 

BabyDan Testcenter

keyboard_arrow_up