BabyDan & hållbarhet

Vi tar hand om våra barn och vår planet

På BabyDan menar vi att en stor del av vår uppgift är att se efter vår planet. Vi prioriterar hållbara lösningar eftersom vi menar att det hänger ihop med säkerhet. Vi kan inte prata om säkerhet utan att också prata om hållbarhet.

Den positiva utvecklingen är igång och vi vet att du som konsument idag gör mer medvetna val än någonsin förut. Aldrig har det varit så stort fokus på att produkter ska vara fria från hälsofarliga ämnen och att råvarorna till middagen ska vara odlade på ett miljövänligt och etiskt korrekt sätt.

Det är en utveckling som är särskilt utbrett bland barnfamiljer och det är vi otroligt glada för hos BabyDan – vi vill nämligen så gärna vara med och bredda utvecklingen så att våra barn kan få det bästa, sundaste och säkraste valet i livet.

Därför har vi på BabyDan flera projekt under utveckling som sätter fokus på hållbara säkerhetsprodukter. Vi har introducerat en prisvinnande ny serie av säkerhetsprodukter som är fria från skadliga kemiska ämnen och är förpackade i Cradle to Cradle-certifierade förpackningar.

Vi har också lanserat vår första biobaserade produkt så att vi kan reducera användningen avfossila bränslen och växthusgasutsläpp. Vi upplever att våra kunder i hög grad tar emot vårt initiativ mot mer miljövänliga produkter med öppna armar. 
 

 

Lär dig mer om vår hållbara serie av säkerhetsprodukter

 

Del av den hållbara utvecklingen

På BabyDan tar vi klimatförändringarna mycket seriöst och vi är fast beslutna om att vi ska vara med och främja den hållbara och klimatvänliga utvecklingen.
 

BabyDans arbete med FN:s globala mål

 

Cradle to Cradle – världens strängaste miljöcertifiering

BabyDan främjar den gröna linjen i samarbetet med våra kunder och leverantörer. Via internationella märkningar säkerställer vi bättre utnyttjande av resurser och mer förnybar energi. Det är grunden till att vi arbetar med begreppet ”Cradle to Cradle”.

På svenska betyder det ”vagga till vagga”. Cradle to Cradle fokuserar på design av produkter med ”hela livscykeln” i åtanke.

Särskilt i Norden är vi bra på att återvinna tidningar och reklam men bara cirka 75 % av pappersmassan återvinns till nytt papper. De resterande 25 % innehåller skadliga kemikalier och tungmetaller som deponeras som giftigt avfall.

Cradle to Cradle är en garanti för att även det tryckta materialet är 100 % återvinningsbart och 100 % nedbrytbart. Det betyder att allt kan komposteras för att bli biologisk näring i jorden. Efter endast 7-8 veckor i komposten har förpackningarna brutits ner till finaste mull. Det betyder att BabyDans produkter inte efterlämnar några miljöskadliga spår på vår planet.

Cradle to Cradle är världens strängaste miljöcertifiering och ser till att jordens resurser utnyttjas optimalt. Certifieringen ser till att vi framställer produkter helt utan några former av skadliga kemikalier eller tungmetaller.

Den ser också till att vi producerar våra tryckta förpackningar till säkerhetsprodukter under så miljövänliga förhållanden som möjligt och helt klimatneutralt genom att uteslutande använda energi från vindkraft. Även säkerhetsprodukternas tryckta bruksanvisningar och produktkataloger är FSC-certifierade och Cradle to Cradle-certifierade.

Med en hel serie av säkerhetsprodukter som packats i Cradle to Cradle-certifierade förpackningar har BabyDan tagit ett stort och avgörande steg mot en renare och mer hållbar framtid. Förpackningarnas kartong och papper är FSC-certifierade och främjar därför hållbart skogsbruk och värnar om ekosystemen.

Se alla våra säkerhetsprodukter i Cradle to Cradle-förpackning

FSC®-certifierat trä

BabyDan är ett FSC-certifierat företag eftersom hållbarhet och säkerhet är det vi brinner allra mest för. Därför använder vi endast FSC-certifierat trä till våra säkerhetsgrindar i trä.

Det innebär att träet kommer från en FSC-skog där det endast fälls så många träd som skogen kan reproducera. Det betyder också att både djurliv, växtlighet och människor som arbetar i FSC-skogar skyddas väl.

FSC är en internationell märkning till trä och papper. Som konsument är FSC-märkningen din garanti för att varan du håller i handen är tillverkad från hållbart skogsbruk.

Nya träd ersätter de träd som fälls och man tar vara på djur, växer och människor som bor och arbetar i området. Med FSC säkerställer vi att världens skogar står kvar till framtida generationer.

Du kan läsa mycket mer om FSC på deras webbsida.

BabyDan tar ansvar för miljön

Drivet av passion och uppfinningsrikedom är BabyDan alltid redo att ta det ett steg längre för att uppnå de allra bästa säkerhetslösningarna för ditt barn. För oss handlar det om att ta vara på allas framtid – våra barn och vår planet.

Därför har vi valt att ha egna produktionsfabriker i Danmark så att vi kan vara säkra på att material och produktionsformer är så miljövänliga som möjligt.

I mer än 75 år har vår design och framställning gått hand i hand och blivit produkter av hög kvalitet till världens barnfamiljer. Som företag bygger vi på långa och stolta traditioner. BabyDan var den första att tillverka en säkerhetsgrind som är testad och godkänd av ackrediterade testinstitut.

Med vår grund i Danmark karakteriserar skandinavisk livsstil våra produkter även idag. Vi älskar grundlighet, funktionalitet och hållbara material. Därför kan vi med stolthet skriva ”Made in Denmark” på våra säkerhetsgrindar som fortfarande uppfyller de strängaste internationella standarderna.

För BabyDan hänger hållbarhet
samman med säkerhet

Torben S. Frandsen, Executive Chairman

 

Ansvarsfull konsumtion

Som produktionsföretag är vi mycket medvetna om det avtryck som vi gör på miljön. Därför gör vi oss besväret att starta initiativ som ska hjälpa oss att bli ännu mer hållbara under de kommande åren.

Både materialval, produktion och energiförbrukning har betydelse. Oavsett om det handlar om användning av papper på kontoret eller järn i produktionen så gör små åtgärder tillsammans en stor skillnad för miljön.

På BabyDan gör vi allt vi kan för att dra ner på förbrukningen av gas, vatten, el och material. Vi håller ett öga på och mäter resultatet av våra insatser kontinuerligt.

BabyDans miljöcertifieringar

 

Social hållbarhet

Säkerhet, kreativitet och ansvar är BabyDans grundvärderingar. Vi är samtidigt övertygade om att det är grundstenarna för en hållbar verksamhet.

BabyDan producerar så långt det är möjligt sina produkter ”hemma” i våra egna fabriker i Danmark. På så sätt har vi kontroll över våra processer i förhållande till miljö och kvalitet.

Samtidigt minskar vi koldioxidutsläppen vid transport och lagerkapacitet. Vi är stolta att ha vår produktion på dansk mark och på så sätt också skapa danska arbetsplatser.

BabyDan investerar i hälsa, trivsel och utbildning för våra medarbetare eftersom det känns bra att ta ansvar och skapa trygghet och det lönar sig i längden.
 

Lär känna oss bättre

 

Återvinning och hållbara material

På BabyDan önskar vi oss en rik natur, rent vatten och ren luft men det som vi tidigare tog för givet är idag under stigande press.

BabyDan arbetar aktivt för att utnyttja resurser effektivt. Därför är återvinning och återanvändning mycket viktigt för oss. Vi optimerar kontinuerligt våra återvinningssystem så att materialen så långt som möjligt ingår i en cirkulär process. 

BabyDan har utfört riktningslinjer för att undvika kemikalier i produktionen. Vi har genom åren skärpt kraven ytterligare för att se till att vi via vår produktion inte släpper ut skadligt avfall i naturen och att cancerframkallande eller hormonstörande ämnen inte ska finnas i produkter till barn.

Säkerhet på ett hållbart sätt är vårt mål. Därför tycker vi om att utmana oss själva att hitta nya kreativa sätt att producera säkerhetsprodukter på till hemmet. Endast det bästa är bra nog när det har att göra med våra barn.
 

Lär dig mer om vårt arbete med FN:s globala mål

 

keyboard_arrow_up