Miljöcertifieringar

Miljöcertifieringar främjar vårt hållbara arbete

På BabyDan använder vi miljöcertifieringar för att se till att vi främjar klimatarbetet i samarbete med våra kunder och leverantörer. Du kan lära dig mer om BabyDans miljöcertifieringar här nedan.

Som konsument vill vi gärna göra medvetna val när vi handlar. Miljömärkningar gör det enkelt och tydligt vad en verksamhet gör för att vidhålla hållbarheten.

Därför är de din garanti på att vi har förhållit oss till och uppfyller de stränga miljökraven. Det är också anledningen till att vi på BabyDan prioriterar våra miljöcertifieringar högt.

Vad är en miljöcertifiering?

Miljöcertifieringar är din garanti för att verksamheter uppfyller stränga miljökrav. Därför är vi på BabyDan stolta över att uppfylla de mest erkända och strängaste miljöcertifieringarna.
 

BabyDan & hållbarhet

 

BabyDan är ISO 14001-certifierade

BabyDan är ISO 14001-certifierade, vilket är den mest kända internationella standarden inom miljöledningssystem. Det betyder att BabyDan arbetar seriöst med miljömålen och minimeringen av miljöpåverkningarna.

På BabyDan har vi stor förståelse för de miljömässiga påverkningar som sker under produktionen av våra produkter.

Certifieringen är ett uttryck för att BabyDan som företag har resurserna till att skapa miljöförbättrande resultat och att vi uppfyller miljöpolitiska plikter.

Det innebär blanda annat att vi på BabyDan bidrar till att reducera föroreningar, avfallsackumulering och hänsynslösa utsläpp i miljön. Det hör också ihop med vårt arbete med FN:s globala mål.
 

Lär dig mer om BabyDans arbete med FN:s globala mål

 

Hur blir företag certifierade?

För att bli ISO 14001-certifierad ska ett företag fastlägga ambitiös miljöpolitik och miljömål. Det är avgörande att företaget aktivt arbetar för att förebygga och undvika de aktiviteter som påverkar miljön på ett negativt sätt.

Företaget ska också förstå hur miljömässiga förhållanden kan hanteras och arbeta aktivt för att förbättra den miljömässiga insatsen.

Det är också mycket viktigt att företaget administrera dess förpliktelser för att uppfylla de gällande miljömässiga lagkraven. Intertek granskar BabyDan årligen och vi är godkända utan anmärkningar.

Idag har BabyDans dedikation till hållbarhet resulterat i lanseringen av de första fullt nedbrytningsbara förpackningarna till säkerhetsprodukter för barn. Det har gjort BabyDan till ”first mover” på området.
 

Lär dig mer om ISO 14001-certifieringen

 

FSC-certifierat

BabyDan är som företag FSC-certifierat. Det är viktigt för oss att ta hand om naturen och vi är stolta att kunna erbjuda alla BabyDans trä-säkerhetsgrindar i FSC-certifierat trä.

FSC främjar hållbart skogsbruk och ekosystemskydd. Med FSC-logotypen på en produkt kan du som konsument vara säker på att träet som produkten är tillverkad av kommer från ansvarsfulla källor.

FSC skyddar arbetarnas, samhällets och urbefolkningarnas rättigheter. Orbicon granskar BabyDan årligen och vi är godkända utan anmärkningar.
 

BabyDans arbete med FSC

 

BabyDan har miljöcertifieringarna TÜV Austria, FSC-certifiering, Oeko-Tex och Cradle to Cradle. Vi uppfyller också REACH kemikalielagstiftning och är medlem i Green Network

 

Biobaserede produkter

BabyDans biobaserade produkter är certifierade med miljömärket TÜV Austria. Märket är din garanti för att en produkt uppfyller innehållet av biobaserat material som är kravet för att det är en hållbar produkt.

Fyra stjärnor är högsta möjliga betyg och betyder att produkten innehåller 80–100 % biobaserat innehåll. Biobaserade råmaterial utvinns ur förnybara resurser som växter och trä. Märket förnyas årligen.
 

Miljömärket TÜV Austria

 

Hållbara textilier

Barn under 3 år har mycket känslig hud och deras immunförsvar är ännu inte fullt utvecklat. Därför utgör kemiska ämnen en stor risk för barn i den här åldersgruppen.

Exempelvis allergier är dessvärre mycket utbrett men det kan också uppstå allvarligare hälsorisker då några ämnen misstänks vara hormonstörande och cancerframkallande.

BabyDan har ett urval av madrasser och lakan som främst är till för barn mellan 0–3 år. Det är enormt viktigt för BabyDan att våra kunder kan vara trygga med sina produkter. Därför är alla BabyDans textilprodukter Oeko-Tex-certifierade.

Oeko-Tex är ett världsledande registrerat varumärke som är din garanti som konsument att produkten är fri från hälso- och miljöskadliga ämnen.

Varumärket Oeko-Tex har oberoende testinstitut och utvecklar hela tiden sina testmetoder så att vi kan lita på att våra produkter genomgår stränga kontroller i förhållande till reglerade och oreglerade ämnen.
 

Läs mer om Oeko-Tex

 

Fri från farliga kemikalier

Om du som konsument vill vara säker på att göra så miljöriktiga och hälsoansvarsfulla val som möjligt ska du köpa säkerhetsprodukter som är tillverkade i Danmark eller i andra europeiska länder.

Det är inte olagligt att köpa produkter direkt från exempelvis kinesiska webbsidor, men de uppfyller oftast inte REACH-direktivets bestämmelser.

REACH är världens strängaste kemikalielagstiftning och reglerar hur kemikalier i hela EU produceras och används. Det vårt ansvar mot dig som konsument att du är helt trygg med BabyDans produkter. Därför är alla material och kemikalier hos BabyDan dokumenterat med säkerhetsdatablad och uppfyller REACH-direktivet.

Hos BabyDan arbetar vi utifrån försiktighetsprincipen och gör så långt det är möjligt nytta av livsmedelsgodkända material. Vi testar också våra produkter för hormonstörande och cancerframkallande ämnen hos tredje parter.

Om du vill vara säker på att du köper en säkerhetsprodukt som inte innehåller några skadliga kemiska ämnen ska du köpa en säkerhetsprodukt hos BabyDan. Leta efter hjärtat – vi har öga för säkerhet.
 

Läs mer om REACH 

 

Grön energi

Det danska vädret är perfekt för vindkraftverk och Danmark är ett av de länder där vindkraft utgör den största källan till elproduktion. BabyDan använder koldioxidneutral förnybar energi producerat av danska vindkraftverk. Det betyder att vår elförbrukning inte bidrar till det samlade globala utsläppet av växthusgaser i atmosfären.

På BabyDan är vi övertygade om att klimatvänlig el är ett viktigt steg på vägen mot en grön omställning och en hållbar framtid.

Ett grönt nätverk

Tillsammans med en rad andra gröna företag förs BabyDan i en mer hållbar riktning bland annat med hjälp av Green Network.

Det är en organisation som arbetar för att främja hållbar utveckling och tillväxt hos partnerföretag som BabyDan. Organisationen ger oss rådgivning i CSR och miljöfrågor, ger verktyg till arbetet med de 17 globala målen och utbildar medarbetare i miljöledning.
 

Kolla in Green Networks arbete

 

keyboard_arrow_up